วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย

ดังจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการทำธุรกิจ เช่นในกรณีสินค้านั้นๆ ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบการจำต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย ประกอบกับในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย จึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการได้

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต)

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของผู้เสียหาย (บุคคลที่สาม)

 

ความคุ้มครอง

  • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

เนื่องจากการประกันประเภทนี้ยังใหม่สำหรับประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยจึงต้องกรอกแบบฟอร์ม ให้ข้อมูลของธุรกิจอย่างละเอียด เพื่อการคำนวณเบี้ยประกัน และขอบเขตของความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ