วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ

เนื่องจากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเสนอประกันภัยอุบัติเหตุ
ประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ในขณะที่อยู่ในยานพาหนะที่ได้แจ้งไว้ ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเกิด
อุบัติเหตุส่งผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อีกทั้ง
ยังครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป ที่ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และรวมถึงรถสาธารณะ กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำประกันให้แก่พนักงาน

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  • คุ้มครองสำหรับรถโดยสารส่วนบุคคล ใช้ประจำโรงงาน ห้างหุ้นส่วน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
  • คุ้มครองสำหรับรถใช้บริการท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อการเช่า
  • คุ้มครองสำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

  • คุ้มครองผู้ที่มีอายุ 3 – 70 ปี ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะได้รับความคุ้มครองเพียงครึ่งหนึ่งของทุนประกัน
  • ทำประกันพร้อมกัน 3 คันขึ้นไป มีส่วนลดหมู่ 10%
  • กรณีมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้กับบริษัทได้รับส่วนลดพิเศษ 10%
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1325 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ