วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จ

กับองค์กรคุณภาพ

แสดงศักยภาพของคุณ เปิดประตูสู่อนาคตที่ก้าวไกล
ด้วยการร่วมเป็นทีมงานกับเรา สนใจติดต่อแผนกจ้างงาน
ฝ่ายบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อแผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

121/28, 65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์


02-129-8888 ต่อ 7363, 7366, 7384, 7386, 7391, 7393

โทรสาร


02-641-3593

อีเมล


jobs@viriyah.co.th

สวัสดิการพนักงาน
 • เงินสะสม
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพบิดามารดา
 • ค่าพาหนะ
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • ค่าที่พัก
 • จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

กับบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1