วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

การเคลม ณ จุดเกิดเหตุ (เคลมสด)

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1557 สาขาของบริษัท และสำนักงานตัวแทนของบริษัท ทั่วประเทศ

รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
 • ทะเบียนรถ ยี่ห้อ

 • บุคคลหรือทรัพย์สินที่ทำประกันภัย

 • หมายเลขกรมธรรม์

 • วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

 • ลักษณะการเกิดเหตุ

 • การตรวจสอบอุบัติเหตุ

 • ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเหตุ

 

รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเหตุ

บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หากมีความคุ้มครอง บริษัทจะออกใบเคลม (ใบรับรองความเสียหาย) ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเพื่อใช้ในการติดต่อกับบริษัท


การเคลมบริการ (เคลมแห้ง)

01

บริการเคลมนัดหมาย โดยลูกค้าสามารถแจ้งนัดหมายวัน-เวลา สถานที่ไว้ล่วงหน้ากับพนักงานเคลมเพื่อรับบริการเคลมประกัน กรณีที่ไม่สะดวกมาใช้บริการที่ศูนย์ฯบริการ/ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน (ศูนย์ฯเคลม) ของวิริยะประกันภัย โดยลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ตามความสะดวกและเหมาะสม เช่น บ้านพักของลูกค้า ที่ทำงาน หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โทร. 1557 หรือ 02-239-1557
 

VClaim on VCall


อีกหนึ่งนวัตกรรมบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าวิริยะประกันภัย  ด้วยบริการเคลมนัดหมายผ่านระบบวิดีโอคอลล์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องนำรถมาเคลมที่ศูนย์ฯบริการ/ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เพียงทำการนัดหมายบริการฯ เจ้าหน้าที่จะส่ง SMS เข้ามือถือของท่าน  เมื่อกดตอบรับ SMS ระบบจะดำเนินการทันที

 

วิดีโอสาธิตการใช้งาน VClaim on VCall

 

* ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล


02

บริการเคลมโดยผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมฯ(อู่)ในโครงการ บริการพิเศษสำหรับลูกค้าวิริยะประกันภัย เพื่อความสะดวก รวดเร็วของลูกค้าที่เกิดเหตุสามารถใช้บริการเคลมประกันกับศูนย์ซ่อมฯ (อู่) ในโครงการได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

เงื่อนไขบริการเคลมโดยผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมฯ(อู่)ในโครงการ
 • ความเสียหายไม่เกิน 5 รายการ ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ ไม่เกิน 20,000 บาท

 • เป็นเคลมที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนเสา หินกระเด็นใส่ กระจกแตก ฯลฯ

 • รถประกันที่แจ้งเปิดเคลม ณ ที่อู่ใดจะต้องทำการจัดซ่อม ณ ที่อู่เปิดเคลมทันทีเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้งเหตุเอง ณ ศูนย์ซ่อมฯ ในโครงการในพื้นที่ของความรับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ


03

บริการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทุกศูนย์ฯ/สาขาวิริยะประกันภัย ด้วยระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสำหรับบริการลูกค้าผู้ติดต่อเบิกค่าสินไหมทดแทน