วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร

 

เหมาะสำหรับ

วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

 

ความคุ้มครอง

สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด

  • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
  • ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

3 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ