วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับ   ผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน) รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ร้านค้าย่อย บริษัท โรงงานต่างๆ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

  • อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมของใช้ทุกชนิด
  • เครื่องจักร
  • สต๊อกสินค้า
  • อื่นๆ (ตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการระบุเพิ่มเติมในการประกันนั้นๆ)

 

ความคุ้มครอง

  • ภัยไฟไหม้
  • ภัยฟ้าผ่า
  • ภัยระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
  • ภัยเพิ่มพิเศษ (ซื้อเพิ่ม)
  • เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 646 บาท/ปี (ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย)

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888 เบอร์ต่อ : 7694 , 7713

โทรสาร : 02-448-9307

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ