วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

 

 

ทำความรู้จัก "ตะกาฟุล" ให้มากขึ้น  Takaful-Logo.png

 


ตะกาฟุล ตามหลักศาสนา หมายถึง

         ระบบการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ชะรีอะฮ์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของ การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (อัต-ตะอาวุน) และการบริจาค (อัต-ตะบัรรุอ)  

 

เปรียบเทียบ ประกันภัยทั่วไป กับ ตะกาฟุล

 

ประกันภัยทั่วไป

Conventional

ตะกาฟุล

Takaful

จุดมุ่งหมาย
มุ่งหวังผลกำไรที่ได้จากการประกันภัย
ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลัก แต่มุ่งหวังการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่ม
สัญญา
การซื้อ-ขาย กรมธรรม์ ระหว่างบริษัท และผู้เอาประกันภัย
ประกอบไปด้วย สัญญาการบริจาค การมอบหมายให้บริษัทดูแล
ลักษณะของสัญญา
ความเสี่ยง ถูกเคลื่อนย้ายจากผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว
เป็นการแชร์ความเสี่ยงร่วมกัน ระหว่างสมาชิกคนอื่นๆด้วย รวมถึงบริษัท
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย/สมาชิก
ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันให้บริษัท ส่วนเกินของการดำเนินการ(กำไร) ผู้ถือหุ้นบริษัทจะได้รับแต่เพียงผู้เดียว
สมาชิก บริจาคเข้ากองทุนตะกาฟุล สมาชิกตะกาฟุลเป็นเจ้าของเงิน หากสมาชิกท่านใดเกิดเหตุจะนำเงินนี้ไปช่วยเหลือ
สถานภาพการจัดการ
บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุนของผู้เอาประกัน และกองทุนของผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นผู้ดูแลกองทุนบริจาค และจัดการนำผลประโยชน์ให้กับสมาชิกเมื่อประสบภัย ในกรณีที่กองทุนบริจาคขาดแคลน บริษัทจะต้องให้เงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยให้กับกองทุน
การลงทุนในกองทุน
ลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัด ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของดอกเบี้ย เช่น ให้กู้ยืม ให้หุ้นกู้พันธบัตร และอื่นๆ เพื่อเป็นการประกันความมั่นคงของบริษัท
จะต้องลงทุนในสิ่งที่ไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้น และห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ เนื้อหมู และอื่นๆที่ผิดศาสนาบัญญัติ

 

 

 

สาเหตุที่ประกันภัยทั่วไปเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (حرام) 

          1. ความคลุมเครือ (غرر) (ฆอรอร) สัญญาของประกันภัยทั่วไปจะผูกมัดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน การให้เงินชดเชยจะให้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้น ซึ่งก็หมายถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ สัญญาลักษณะนี้ถือว่า เป็น สิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน  ฉะนั้นเงินชดเชย หรือผลประโยชน์ที่จะมอบให้กับผู้เอาประกันนั้นผูกมัดกับสิ่งไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้เอาประกันอาจจะได้รับเงินชดเชยหรืออาจจะไม่ได้รับ ดังนั้น ความคลุมเครือ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในบทบัญญัติอิสลาม  
          2. มีลักษณะเป็นการพนันเสี่ยงโชค (ميسر) (มัยซิร) ลักษณะการลงทุนของบริษัทประกันภัยนี้ มีลักษณะเหมือนกับการลงทุนในตัวเงินด้วยกับตัวเงิน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการเดิมพันตัวเงินด้วยกับเงิน จึงทำให้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม  
          3. มีความเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในอิสลาม (الربا) (ริบา) เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามอย่างเด็ดขาด ลักษณะของบริษัทประกันภัยทั่วไปอยู่บนพื้นฐานของดอกเบี้ย  
          4. มีการลงทุนที่ผิดหลักการ บริษัทประกันภัยอาจจะนำกองทุนไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม เช่น สุรา การพนัน สุกร สิ่งลามก อนาจาร รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยด้วย 

 

 

วิริยะตะกาฟุล Takaful-Logo.png

มีหลักบริหารจัดการกองทุนตะกาฟุลอย่างไร

 

หลักการบริหารจัดการกองทุน

 

Takaful-Principle Resize.png

 

โดยมีคณะกรรมการชะรีอะฮ์ วิริยะตะกาฟุล ดังนี้

 

board.png

 

 


 

ทำไมต้องเลือกใช้ วิริยะตะกาฟุล Takaful-Logo.png

 

       วิริยะตะกาฟุล มีผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ที่ถูกออกแบบและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องมุสลิม ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลสำหรับพี่น้องมุสลิมและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างหลักประกันตะกาฟุลเป็นสวัสดิการช่วยเหลือดูแลยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  ด้วยการบริหารจัดการด้านศาสนาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาชะรีอะฮ์วิริยะตะกาฟุล 

 


 

วิริยะประกันภัย มีจุดเด่นอย่างไร

 

       วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 มาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ และ​อันดับ 1 ด้านประกันวินาศภัย ​ติดต่อกันกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น”​ Best Surveyor Award ​ติดต่อกันถึง 6 ปี​ (2556-2561)​

       เราพร้อมให้บริการ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการ​สินไหมทดแทน 163 แห่ง​ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานกว่า 600 แห่ง ​และโรงพยาบาลคู่สัญญา​กว่า 570 แห่งทั่วประเทศ​ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ​75 จังหวัด ทั่วประเทศ​ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ที่พร้อมให้บริการกว่า 60 คู่สาย 

 

 


Takaful-Logo.png

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
เสนอแนะติชม
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2129-8888 หรือ

รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลท่านโดยเร็วที่สุด