วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งเครื่องจักร เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกในขณะที่กำลังติดตั้ง

 

เหมาะสำหรับ

  • ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร
  • ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายให้ติดตั้งเครื่องจักร
  • เจ้าของเครื่องจักรที่ต้องการติดตั้งเครื่องจักร

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

เครื่องจักรกลต่างๆ

 

ความคุ้มครอง

  • ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเครื่องจักรจากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติในขณะที่ดำเนินการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนเครื่องจักร
  • คุ้มครองการทดสอบ หรือการทดลองเครื่องเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วในกรณีเป็นเครื่องจักรใหม่
  • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาว่าจ้าง

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ