วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยร้านทอง

จะเห็นได้ว่า จำนวนร้านทองที่ถูกปล้นในปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละครั้งก็ก่อให้เกิดความสูญเสีย และเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอการประกันภัยร้านทอง เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสียหายนี้ให้กับเจ้าของร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบกิจการร้านทอง

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ทองแท่ง หรือทองรูปพรรณ

 

ความคุ้มครอง

หมวดที่ 1 ให้ความคุ้มครองต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
หมวดที่ 2 ให้ความคุ้มครอง ตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
หมวดที่ 3 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของเจ้าของร้าน บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง และ/หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

ทองคำ หมายถึง ทองแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งมีส่วนผสมของทองคำไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.5

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597​​​​​​​

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ