วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท  คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน เป็นการให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายราคาเดียว และเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัย

 

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป
  • ผู้เช่า

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

 

ความคุ้มครอง

เบี้ยราคาเดียว 500 บาท/ปี คุ้มครอง

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
  • ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม          ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

โดยมีทุนประกันภัยให้เลือกทั้งหมด 3 แผน ซึ่งแบ่งตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

fire_insurant_plan (TH).jpg

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

1. สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจภัย

2. สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง

3. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

4. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888 เบอร์ต่อ : 7694 , 7713

โทรสาร : 02-448-9307

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ