วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมาให้ความคุ้มครองเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ การทำงานในสถานที่การทำงาน รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้รับเหมาหรือใช้ในการก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

เครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา เช่น Cranes and Lifting Equipment, Earthmoving Equipment และ Road Construction เป็นต้น

 

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องมือและเครื่องจักรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ระหว่างการหยุดพัก ระหว่างการถอดออกเพื่อทำความสะอาด การยกเครื่องหรือการประกอบเข้าที่ หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย เช่น จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การชนกัน การพลิกคว่ำ โจรกรรม รวมถึงภัยธรรมชาติและภัยต่างๆที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ