วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

 

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันเนื่องจากการระเบิดและการยุบแฟบ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดนั้น

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการที่ต้องใช้หม้อน้ำและถังอัดความดันในกระบวนการผลิต

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันเนื่องจากการระเบิดและการยุบแฟบ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ