วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยเครื่องจักร

 

ประกันภัยเครื่องจักรให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังคุ้มครองความเสียหายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันที จากสาเหตุใดๆ เช่น การระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีการเปิดดำเนินการกิจการแล้ว

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

เครื่องจักร

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน อันเนื่องมาจาก

  • การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
  • ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ
  • ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง
  • ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ
  • เหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง
  • การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์
  • การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง
  • ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ
  • เหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัย

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ