วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่าน ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์จะช่วยให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถจักรยานยนต์ที่เอาประกันภัยของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 750 บาท

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

รถจักรยานยนต์

 

ความคุ้มครอง

  • รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมโดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายในสภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุการใช้รถ
  • ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์

 

เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นที่ 750 บาท/ปี (รวมภาษีอากรแล้ว)

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี/ 2 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ