วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

1. โครงการ คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 จัดโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ การเคารพกฎวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัญหาการจราจร

 

โครงการคนรักรถ ประเภท 1

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องสมัครเป็นสมาชิก จ.ส.100 (สมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์

 • ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคล และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุกส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 

 • รถอายุไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

 • ระหว่างปีกรมธรรม์ เกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายประมาท 2 ครั้ง หรือมีค่าสินไหมฯเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการฯ

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก จส.100)

สิทธิประโยชน์ 

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ

 2. มีเงินกองทุนคืน (เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70 %)

 3. มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อม 20 วัน ในกรณีที่รถเกิดเหตุเป็นฝ่ายถูก (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

โครงการคนรักรถ ประเภท 3

เงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์ 

 • ประเภทรถเก๋งส่วนบุคคล 

 • ปิคอัพส่วนบุคคล

 • ปิคอัพเชิงพาณิชย์

สิทธิประโยชน์ 

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ

 2. มีเงินกองทุนคืน (เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70 %)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สาขาวิภาวดี-ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา โครงการ "คนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ"
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น เอ็น โซน บี และ ดี ซ.เฉยพ่วง  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2150 0888


2. โครงการ พ.ร.บ. เพื่อวีลแชร์

โครงการที่วิริยะประกันภัย ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและแสดงความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยร่วมมือกับจส.100 ในการหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการที่มีความต้องการใช้วีลแชร์

 

"โอกาสที่ให้..ชีวิตใหม่ที่ได้รับ"
ให้ชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียว..
เงินสมทบจากพ.ร.บ. 200 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อวีลแชร์

 

คุณช่วยได้ง่ายนิดเดียว
เจ้าของรถยนต์ทุกคันสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงคุณซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในโครงการ "พ.ร.บ. เพื่อวีลแชร์"

เงิน 100 บาทของท่าน จะนำเข้ากองทุนบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อวีลแชร์กับจส.100 และอีก 100 บาท วิริยะประกันภัยจะสมทบทุนเพิ่ม

ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการประกันภัย ส่วน จส.100 จะดูแลในส่วนของการนำเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สาขาวิภาวดี-ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา "โครงการคนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ"
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น เอ็น โซน บี และ ดี ซ.เฉยพ่วง  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2150 08888