วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น.png

รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่น

จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) โดยรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็น รางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มอบให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี


World Finance Insurance Awards 2009, 2011-2016.png

World Finance Insurance Awards 2009, 2011-2016

รางวัลที่นิตยสาร World Finance นิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศอังกฤษและยุโรปคัดเลือกให้วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยม เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย


Best Insurance Company 2004-2016.png

Best Insurance Company 2004-2016

รางวัลเกียรติยศด้านประกันภัยจากงาน Bangkok International Motor show ที่ได้รับการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ จากสมาคมวิศวกรรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยราชยาน ยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทกรังค์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


Trusted Brand 2004-2006.png

Trusted Brand 2004-2006

การสร้างความอบอุ่นใจและพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้าทุกระดับด้วยการบริการตรงต่อความต้องการของ ลูกค้า สร้างความแตกต่างจากบริษัทประกันภัยอื่น ทำให้ผู้บริโภคเทคะแนนให้เป็นสุดยอดแบรนด์ (โกลด์) ของประเทศไทยในหมวดบริษัทประกันภัย ผลจากการสำรวจโดยนิตยสาร Reader's digest (เปลี่ยนชื่อจาก Super Brand เป็น Trusted Brand)


Best Surveyor Award 2013.png

Best Surveyor Award 2013

โดยการคัดเลือกบุคลากรด้านการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและที่สำคัญเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย


TCC BEST AWARD 2013.png

TCC BEST AWARD 2013

รางวัล องค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย ทั้งนี้เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล