วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้นและค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของหรือผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบโทรศัพท์เครือข่าย ฯลฯ

 

ความคุ้มครอง

  • ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ ความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูล และข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร
  • ค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหาย
     

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ