วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ"

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" มีความคุ้มครองทั้งหมด 2 แผน ให้ผู้ทำประกันได้เลือกความคุ้มครองตามความเหมาะสม

feel_comfortable.jpg

*(อบ.1 คือ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
**(อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน)

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปี
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน