วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยด้านความรับผิดตามกฏหมายผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

 

แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการรักษา ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิด ซึ่งผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย อาจจะเรียกร้องให้แพทย์รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จะเข้ามาช่วยเป็นเพื่อนคู่คิด และแบ่งเบาภาระที่จะตามมา เพื่อความอุ่นใจในวิชาชีพทุกครั้งที่เกิดปัญหา

 

เหมาะสำหรับ

แพทย์

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ความรับผิดของแพทย์ต่อผู้ที่ได้รับการรักษา

 

ความคุ้มครอง

การประกันภัยด้านความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย ในการให้บริการทางการแพทย์ดังนี้

  • ความคุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกัน
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆในการต่อสู้คดี

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ