วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด

ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้
เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะ
ฐานความผิด โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัว
ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงาน และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องไปรายงานตัว
ตามกำหนดนัดของหน่วยงานทุกครั้ง

 

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่มีความประสงค์จะต่อสู้คดี
 • บุคคลทั่วไปที่ไม่มีหลักทรัพย์อื่นมาประกันตัว หรือมีแต่ไม่สามารถจัดหาได้ทันตามเวลา

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ความรับผิดตามสัญญาประกันที่วางไว้กับหน่วยงานที่เป็นผู้สั่งปล่อยตัวชั่วคราว

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองจำนวนเงินค่าปรับที่ระบุไว้ในสัญญาประกันและหนังสือรับรองของบริษัทฯ เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่มีอำนาจปล่อยตัว ชั่วคราวกำหนด ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 7-15%

ประเภทคดีที่บริษัทไม่พิจารณาและไม่รับประกัน (ยกเว้นการจำหน่าย)

 • ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 • ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • คดีอื่นที่บริษัทอาจพิจารณารับประกันได้ขึ้นอยู่กับข้อมูล สถานภาพของจำเลย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณารับประกันของบริษัท

ประเภทคดีที่บริษัทพิจารณาและรับประกัน

 • ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 • ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
 • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
 • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ต่างๆ

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา (ระบุเป็นชั้นศาล เช่น ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา)

 

หมายเหตุ

 • อัตราเบี้ยประกันภัยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละศาลขึ้นอยู่กับระเบียบของศาล
 • การจำหน่ายเป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ บางข้อหาอาจไม่สามารถจำหน่าย เช่น ยาเสพติด
 • การซื้อประกันภัยอิสรภาพต้องแสดงเอกสารและจัดหาผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ด้วย
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประกันภัยอิสรภาพ สำนักงานใหญ่ หรือ โทร 1557
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-7690 ,0-2129-7705 , 0-2129-7707, 0-2129-7724

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ