วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยสำหรับเงินนี้ เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัยหรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินที่อื่นๆ
ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน ฯลฯ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

เงิน

 

ความคุ้มครอง

สามารถซื้อความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้ ดังต่อไปนี้

  • ความสูญเสียของเงินเพื่อค่าจ้างหรือเงินเดือน ขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย จนกระทั่งจ่ายออกไป
  • และคุ้มครองถึงเงินที่เหลือ ซึ่งต้องเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยจนกระทั่งจ่าย
  • ความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน
  • ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน
  • ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ตามเส้นทางที่ระบุไว้
  • ความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

เงิน หมายความว่าธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจน

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ