วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง Marine Cargo Insurance  ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อาจเกิดจากภัยทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ เรือจม เรือเกยตื้น เรือไฟไหม้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ขายสินค้า ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

สินค้าทั่วไปที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าระหว่างการขนส่ง ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย (Incoterms) เงื่อนไขความคุ้มครองมีให้เลือกซื้อ 3 แบบ โดยสรุปความคุ้มครองเพื่อง่ายต่อความเข้าใจเบื้องต้นได้ ดังนี้

ตารางความคุ้มครองประกันทะเลexport.png

ระยะเวลาความคุ้มครอง

แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว

 

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา

  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่ง
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ