วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยโจรกรรม

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ระบบการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ
มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือใช้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยอย่างรัดกุม แต่ก็ยังเกิดการโจรกรรมให้เห็นอยู่ตามสื่อบ่อยครั้ง
ดังนั้น ประกันภัยโจรกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาคารบ้านเรือน
สำนักงาน หรือสถานประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์สินได้

 

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของทรัพย์สิน
  • เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน เครื่องใช้ต่างๆ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ