วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุแผนเอื้ออารี

ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการเอื้ออารีเป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะผู้ที่มีการใช้จ่ายที่จำกัด ให้ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยทั่วทุกคน
ผู้รับประโยชน์หรือผู้ซื้อประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-60 ปี

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

accident-health-6(TH).jpg

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1ปี

 

หมายเหตุ

ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้แผนใดแผนหนึ่ง และจำกัดการซื้อได้เพียง 1 กรมธรรม์

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ