วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เพื่อความอุ่นใจของผู้รับจ้างขนส่งสินค้า   ในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุใน  ระหว่างการขนส่ง  คือ ตั้งแต่การนำสินค้าบรรทุกขึ้นไปบนยานพาหนะขนส่ง จนกระทั่งนำสินค้าลงจากรถ บริษัทฯ ขอเป็นผู้มอบความสบายใจให้กับท่านด้วยประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ที่จะให้ความคุ้มครองสินค้าทั่วไปตามระยะเวลาที่ท่านกำหนด

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น)

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง
  • คุ้มครองการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย และขยายอาณาเขตขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

แบบกำหนดเวลา ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้น และสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

แบบขนส่งรายเที่ยว ความคุ้มครองเริ่มจากต้นทางถึงปลายทาง 1 เที่ยวของการขนส่ง

 

หมายเหตุ

  • ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่มีระบุในข้อยกเว้น
  • การขนส่งจะต้องกระทำโดยตัวแทน หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ