วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

โครงการรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างประเทศ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการการประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหาย ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยทางรถบรรทุกสินค้า โดยให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ตลอดจนให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ประกอบการที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • รูปถ่ายรถ หรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ประเภทรถที่ทำประกันภัย

  • รถบรรทุก รถลากจูง และรถพ่วง
  • รถอายุไม่เกิน 30 ปี หรือขึ้นอยู่กับสภาพรถ

 

สิทธิประโยชน์

  • เลือกทำประกันภัยรถบรรทุก 3 คัน ขึ้นไป รับส่วนลดจากกรณีนี้ทันที 10%
  • รถบรรทุกติดตั้ง GPS ได้ส่วนลดอีก 10% จากอัตราเบี้ยประกันภัย

 

สาขาประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รับประกันภัย ติดต่อ สาขาอุดรธานี  เบอร์ติดต่อ: 0-4221-2670-5 
เคลม ติดต่อ Call Center 
บริษัท อลิอันซ์เจเนอรัล ลาว จำกัด เบอร์ติดต่อ: 021-222-2222 


ราชอาณาจักรกัมพูชา

รับประกันภัย ติดต่อ สาขานครราชสีมา  เบอร์ติดต่อ: 0-4428-1820-9 
เคลม ติดต่อ ศูนย์สระแก้ว เบอร์ติดต่อ: 0-3742-1821 


สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
รับประกันภัย ติดต่อ สาขานครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ: 0-5622-9951-7 
เคลมแจ้ง ศูนย์ประสานงานประเทศพม่า(เมียวดี) เบอร์ติดต่อ: 0-5553-4447

 

รับชม VDO แนะนำโครงการ