วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

การประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ปั๊มน้ำมัน)

เป็นที่รู้กันว่าการเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเกิดระเบิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน/คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลภายนอกดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงนี้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำกรมธรรม์มาตรฐานสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็น พ.ร.บ. บังคับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประเภทนี้

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ในสถานที่ประกอบการ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังนี้

  • การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

รายละเอียดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงมีดังนี้

  • ใบอนุญาตประกอบกิจการ
  • ใบอนุญาตจากกรมพลังงาน
  • แบบแปลนของสถานที่ประกอบกิจการ
  • Safety Zone ของสถานที่โดยรอบ
  • ปริมาณการจัดเก็บ
  • ระบบการรักษาความปลอดภัย
  • รูปถ่ายของบริเวณที่จัดเก็บและบริเวณโดยรอบ
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ