วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยกระจก

ในปัจจุบันอาคาร ห้างร้าน หรือสถานที่แสดงสินค้าสมัยใหม่ นิยมหันมาใช้ผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แต่ข้อเสียของกระจกก็มีมากเช่นเดียวกัน เช่น เปราะ
แตกง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงอาจได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆ ได้ ประกันภัยกระจกจึงสามารถตอบโจทย์ให้กับเจ้าของสถานที่นั้นๆ ได้

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

กระจก เช่น กระจกสำหรับอาคาร กระจกกั้นห้อง กระจกแผ่นเรียบขัดมันปกติ

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งจำเป็นและสมควรติดในขณะที่ยังไม่ได้นำกระจกมาทดแทน

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ