วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้นยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วยทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณาสามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วย ป้าย และโครงสร้างของป้าย (ไม่รวมฐานราก)
  • ทรัพย์สินและ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

 

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต
  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากป้ายโฆษณา

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ