วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ

เพื่อความอุ่นใจให้กับเจ้าของสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยยานพาหนะทุกประเภทซึ่งการขนส่งสินค้าอาจะมีความเสี่ยงภัยอยู่มากมาย

บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญสูญเสียของสินค้าอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าของสินค้า

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น) 

 

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง โดยแบ่งเงื่อนไขความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท คือ

1.กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก เช่น การแตก หัก ร้าว การบุบ ฯลฯ
 • ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมายสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล

2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย) คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก

 • อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
 • เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำ หรือตกถนน หรือตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว
 • แบบกำหนดเวลา

 

หมายเหตุ

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา

 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • ประสบการณ์ของผู้รับขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง

2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช่ผู้รับขนส่ง

3. เส้นทางการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ