วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา เป็นการให้ความคุ้มครองความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้งเครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย

 

เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง

 

ความคุ้มครอง

  • งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานติดตั้งเครื่องจักรกล
  • ความคุ้มครองสามารถขยายได้ถึงตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณโครงการ
  • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 02-641-3597

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ