วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม

พันธกิจ

ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้