วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ตะกาฟุล คืออะไร

ตะกาฟุล ตามหลักศาสนา หมายถึง ระบบการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ชะรีอะฮ์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของ การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (อัต-ตะอาวุน) และการบริจาค (อัต-ตะบัรรุอ) 

เปรียบเทียบ ประกันภัยทั่วไป กับ ตะกาฟุล

compare Table.jpg

 

สาเหตุที่ประกันภัยทั่วไปเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (حرام) 

1. มีความคลุมเครือ (غرر) (ฆอรอร) สัญญาของประกันภัยทั่วไปจะผูกมัดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน การให้เงินชดเชยจะให้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้น ซึ่งก็หมายถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ สัญญาลักษณะนี้ถือว่า เป็น สิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน  ฉะนั้นเงินชดเชย หรือผลประโยชน์ที่จะมอบให้กับผู้เอาประกันนั้นผูกมัดกับสิ่งไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้เอาประกันอาจจะได้รับเงินชดเชยหรืออาจจะไม่ได้รับ ดังนั้น ความคลุมเครือ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในบทบัญญัติอิสลาม  
2. มีลักษณะเป็นการพนันเสี่ยงโชค (ميسر) (มัยซิร) ลักษณะการลงทุนของบริษัทประกันภัยนี้ มีลักษณะเหมือนกับการลงทุนในตัวเงินด้วยกับตัวเงิน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการเดิมพันตัวเงินด้วยกับเงิน จึงทำให้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม  
3. มีความเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในอิสลาม (الربا) (ริบา) เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามอย่างเด็ดขาด ลักษณะของบริษัทประกันภัยทั่วไปอยู่บนพื้นฐานของดอกเบี้ย  
4. มีการลงทุนที่ผิดหลักการ บริษัทประกันภัยอาจจะนำกองทุนไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม เช่น สุรา การพนัน สุกร สิ่งลามก อนาจาร รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยด้วย 

วิริยะตะกาฟุล มีหลักบริหารจัดการกองทุนตะกาฟุลอย่างไร

Takaful-Principle Resize.png

ทำไมต้องเลือกใช้ วิริยะตะกาฟุล

วิริยะตะกาฟุล มีผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ที่ถูกออกแบบและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องมุสลิม ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลสำหรับพี่น้องมุสลิมและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างหลักประกันตะกาฟุลเป็นสวัสดิการช่วยเหลือดูแลยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  ด้วยการบริหารจัดการด้านศาสนาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาชะรีอะฮ์วิริยะตะกาฟุล

วิริยะประกันภัย มีจุดเด่นอย่างไร

วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 มาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ และ​อันดับ 1 ด้านประกันวินาศภัย ​ติดต่อกันกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น”​ Best Surveyor Award ​ติดต่อกันถึง 6 ปี​ (2556-2561)​
เราพร้อมให้บริการ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการ​สินไหมทดแทน 163 แห่ง​ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานกว่า 600 แห่ง ​และโรงพยาบาลคู่สัญญา​กว่า 570 แห่งทั่วประเทศ​ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ​75 จังหวัด ทั่วประเทศ​ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ที่พร้อมให้บริการกว่า 60 คู่สาย