วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ"

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ทำประกัน
อุบัติเหตุเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ทั่วโลก โดยมีให้เลือกทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่มปกติ (อุ่นใจ 24 ชั่วโมง) และสำหรับครอบครัว

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี
กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำประกันให้แก่พนักงาน

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม "อุ่นใจ" มีความคุ้มครองทั้งหมด 2 แผน ให้ผู้ทำประกันได้เลือกความคุ้มครองตามความเหมาะสม

feel_comfortable_02 (TH).jpg

*(อบ.1 คือ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
**(อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน)

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปี
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ในกรณี PA ครอบครัว ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)