วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ประกันภัยอุบัติเหตุ 200 สำหรับรายย่อย สามารถตอบโจทย์สำหรับท่าน
ที่มีข้อจำกัดทางการเงิน ด้วยเบี้ยประกันวันละไม่ถึง 1 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ จัดเป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันนี้

 

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูก ฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท
  • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกัน 10,000 บาท

เบี้ยประกันเพียง 200 บาทต่อปี

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

 

หมายเหตุ

สามารถซื้อความคุ้มครองได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)