วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
27 พฤษภาคม 2567

วิริยะประกันภัย แจ้งยกเลิกสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ โดยโอนกิจการไปอยู่ในความรับผิดชอบของ "สาขาบางนา"

    เลขที่ 423 อาคารรุ่งแสง ชั้น 1,2 (ชั้นลอย) 3, 5, 6, 7 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  โทร. 0-2399-3888


     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป