วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
27 พฤษภาคม 2567

วิริยะประกันภัย แจ้งยกเลิกสาขาชัยบาดาล

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสาขาชัยบาดาล โดยโอนกิจการไปอยู่ในความรับผิดชอบของ "สาขาลพบุรี"

    เลขที่ 38, 38/2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000  โทร. 036-412-888


     ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป