วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
01 เมษายน 2567

วิริยะประกันภัย แจ้งยกเลิกสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดเชยค่าสินไหมทดแทน พังงา

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดเชยค่าสินไหมทดแทน พังงา โดยโอนบริการไปอยู่ในความรับผิดชอบของ "สาขากระบี่"

    เลขที่ 464/26-28 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-655-0888


     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป