วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
05 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

     นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายอรุณ บุญชม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร