วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

การแจ้งรายละเอียด นโยบายและประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์ .pdf)

  • การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคลิก

 

  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน))คลิก
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง) คลิก
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับคู่ค้า ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย) คลิก
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับบุคลกรของบริษัท) คลิก

 

  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (สำหรับผู้ใช้บริการ) คลิก
  • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Privacy Notice for CCTV) คลิก

 

 

                       01 VIBTH personal-data-inform.png                                                 

           การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล                   
 
 
 
                 02 VIBTH personal-data-protection-policy.png                                     03 VIBTH for-customers personal-data-protection-policy.png
               นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
             (บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน))                                       (สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง)

 

                           04 VIBTH for-agents personal-data-protection-policy.png                                                          05 VIBTH for-staff personal-data-protection-policy.png

                นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          (สำหรับคู่ค้า ตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย)                                 (สำหรับบุคลากรของบริษัท)

 

 

 

                            06 VIBTH privacy-notice.png                                                                07 VIBTH cctv-privacy-notice.png

 
         ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)                             ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
                       (สำหรับผู้ใช้บริการ)                                            เกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
                                                                                          (Privacy Notice for CCTV)