วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
02 กุมภาพันธ์ 2567

วิริยะประกันภัย จัดการประชุมตัวแทนฯ - ศูนย์ซ่อมฯ ภาคเหนือ

     นายสยม โรหิตเสถียร และนายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) และจากส่วนกลาง จัดงาน “การประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน” ในสังกัด ภาค 1 เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจประกันภัย ในปี 2567 รวมถึงผลการดำเนินของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางดำเนินงาน พร้อมเพิ่มองค์ความรู้ด้านการให้บริการงานขายและบริการงานจัดซ่อม อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายตัวแทน/นายหน้า และศูนย์ซ่อมฯ ของวิริยะประกันภัย  เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งเสริมกลยุทธ์การครองใจลูกค้าด้านการบริการงานขายและบริการงานจัดซ่อม เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐานมาแล้วในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก