วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
05 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อำนวยความสะดวกคนไทยกลับบ้านปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2567

     นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด ภายใต้โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนหน่วยให้บริการประชาชนของ กทพ. ที่คอยอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางให้กับประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า – ออก กรุงเทพฯ กลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร