วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
11 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน กองทัพบก มอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2567

     วันเด็กปีนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน กองทัพบก (ทบ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

     สำหรับงานวันเด็กในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมออกบูธกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนมาสร้างสีสันและความสนุกสนาน พร้อมของขวัญมากมาย และซุ้มอาหารแสนอร่อยเพื่อเติมพลังกาย ส่งมอบพลังใจแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้แก่น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

     นอกจากนี้ กองทัพบก ยังได้เปิดพื้นที่ให้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก รวมถึงจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย มาส่งมอบความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อเสริมสร้างการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตพร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ดังคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”