วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
06 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 ขนส่งหมอชิต

     นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการนำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดพฤติกรรมเสี่ยงขณะเดินทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงออกบูธกิจกรรมการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มีสติ และไม่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ ผ่านกิจกรรมการเสวนา “ฉลองปีใหม่อย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่ออุบัติเหตุ” และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการเมาแล้วขับ พร้อมส่งมอบความห่วงใยไปยังประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย