วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
12 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมอวยพรปีใหม่ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2567

     นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าพบ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 พร้อมร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร