วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
19 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วม สวพ.91 มอบของขวัญให้น้องๆ ในกิจกรรม “วันเด็ก 67 รวมเด็ดเด็กดี Happy91”

     พันตำรวจเอกวงกต สุวรรณวัฒน์ ผู้กำกับการ กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณสุนัย อังคทะวานิช กรรมการผู้จัดการ สวพ.FM91 ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน ให้แก่ น้องๆ เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็ก 67 รวมเด็ดเด็กดี Happy91” จัดโดย สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ซึ่งของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 ซอยข้างกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

     สำหรับกิจกรรม “วันเด็ก 67 รวมเด็ดเด็กดี Happy91” สถานีวิทยุ สวพ.FM91 จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้น้องๆ ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “ตักไข่ ให้น้อง” สมทบกองทุนเหรียญสลึง เพื่อน้องด้อยโอกาส ลุ้นรับรถจักรยานและทุนการศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานีวิทยุ สวพ.FM91 มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสานรักสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จากการทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว