วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
16 เมษายน 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567

      นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ นำกิจกรรมการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมตอกย้ำการรณรงค์ด้วยการนำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงอันเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนน เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มีสติ และไม่ประมาท นอกจากนี้ยังมีการปล่อยแถวตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่บขส. และเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการความร่วมมือเพื่อดูแลความปลอดภัยป้องกันเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยไปยังประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย