วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
16 พฤษภาคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ปี 67

     นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตร – ธิดา และสวัสดิการสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2567 จำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อเป็นสวัสดิการครอบครัวคนข่าวและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยพิธีมอบทุนฯ จัดขึ้น ณ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน.     

     สำหรับโครงการดังกล่าว สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 67 ทุน ทุนละ 6,000 บาท แบ่งเป็น ระดับอนุบาล จำนวน 6 ทุน, ระดับประถมศึกษา จำนวน 33 ทุน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 28 ทุน  เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ภาระค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพของผู้ปกครอง ทางสมาคมฯ จึงได้มีการจัดหาระดมทุนเพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวคนข่าวในด้านการศึกษาของบุตร – ธิดา อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชนของชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อสังคมในการตั้งใจเรียน และเรียนรู้การเป็นผู้ให้ต่อไปในอนาคต.